Bưu điện văn hóa xã Ea Mnang

  • Mã bưu điện: 634510
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Mnang
  • Địa chỉ: Thôn 1a, Xã Ea M’Nang, Huyện Cư M’Gar
  • Điện thoại: 0262 3531525