Danh sách bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Buôn Ma Thuột

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Buôn Ma Thuột thuộc tỉnh Đắk Lăk: Bưu điện Buôn Ma Thuột, Bưu điện Ngã Sáu 1, Bưu điện Km5, Bưu điện Cổng 3, Bưu điện Phan Chu Trinh, Bưu điện Phan Bội Châu, Bưu điện Khách Hàng Lớn, Bưu điện Tổ Bưu tá Thành phố Buôn Ma Thuột, Bưu điện Phát tại Khai thác 3, Bưu điện Trung tâm TMĐT Buôn Ma Thuột, Bưu điện Đại học tây nguyên, Bưu điện Hòa Khánh, Bưu điện Hòa Thắng, Bưu điện Hòa Thuận, Bưu điện văn hóa xã Cư Ê Bua, Bưu điện văn hóa xã Tân Hòa, Bưu điện văn hóa xã Khánh Xuân, Bưu điện văn hóa xã Ea Tu, Bưu điện văn hóa xã Ea Kao, Bưu điện văn hóa xã Hòa Đông, Bưu điện văn hóa xã Hòa Phú, Bưu điện văn hóa xã VHX Hòa Khánh, Bưu điện văn hóa xã Hòa Xuân, Đại lý bưu điện Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, Đại lý bưu điện 30 Amajhao, Hòm thư Công cộng Trường THPT Phú Xuân, Hòm thư Công cộng Trường THPT Lê Qúy Đôn, Hòm thư Công cộng Chi nhánh PHBC, Hòm thư Công cộng Trường CĐSP Đăk Lăk, Hòm thư Công cộng Trường Văn hóa 3, Hòm thư Công cộng Trường DTNT Nơ Trang Lơng, Hòm thư Công cộng Trường THPT Lê Duẩn, Hòm thư Công cộng Doanh trại quân đội, Hòm thư Công cộng UBND xã Ea Tu, Hòm thư Công cộng Nhà cộng đồng Ea Kao, Hòm thư Công cộng Trường DTNT Tây Nguyên, Hòm thư Công cộng Trường THPT Trần Phú, Hòm thư Công cộng Tiểu đoàn 303, Bưu cục văn phòng BĐ TP Buôn Ma Thuột, Bưu cục văn phòng Tỉnh Đắk Lắk, Bưu cục văn phòng Đắk Lắk

Bưu điện Buôn Ma Thuột

 • Mã bưu điện: 630000
 • Bưu cục: Bưu điện Buôn Ma Thuột
 • Địa chỉ: Sô´01, Đường Nơ Trang Long, Phường Tân Tiến, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại: 0262 3852612

Bưu điện Ngã Sáu 1

 • Mã bưu điện: 631848
 • Bưu cục: Bưu điện Ngã Sáu 1
 • Địa chỉ: Sô´01-03, Đường Nơ Trang Long, Phường Tân Tiến, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại: 0262 3818999

Bưu điện Km5

 • Mã bưu điện: 631300
 • Bưu cục: Bưu điện Km5
 • Địa chỉ: Sô´507, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Tân Lập, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại: 0262 3875375

Bưu điện Cổng 3

 • Mã bưu điện: 631110
 • Bưu cục: Bưu điện Cổng 3
 • Địa chỉ: Sô´175, Đường Ngô Quyền, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại: 0262 3817008

Bưu điện Phan Chu Trinh

 • Mã bưu điện: 631705
 • Bưu cục: Bưu điện Phan Chu Trinh
 • Địa chỉ: Sô´256A, Đường Phan Chu Trinh, Phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại: 0262 3669696

Bưu điện Phan Bội Châu

 • Mã bưu điện: 631100
 • Bưu cục: Bưu điện Phan Bội Châu
 • Địa chỉ: Sô´286, Đường Phan Bội Châu, Phường Thống Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại: 0262 3860402

Bưu điện Khách Hàng Lớn

 • Mã bưu điện: 631080
 • Bưu cục: Bưu điện Khách Hàng Lớn
 • Địa chỉ: Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại: 0262 3840506

Bưu điện Tổ Bưu tá Thành phố Buôn Ma Thuột

 • Mã bưu điện: 632011
 • Bưu cục: Bưu điện Tổ Bưu tá Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Địa chỉ: Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại:

Bưu điện Phát tại Khai thác 3

 • Mã bưu điện: 632010
 • Bưu cục: Bưu điện Phát tại Khai thác 3
 • Địa chỉ: Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại:

Bưu điện Trung tâm TMĐT Buôn Ma Thuột

 • Mã bưu điện: 632007
 • Bưu cục: Bưu điện Trung tâm TMĐT Buôn Ma Thuột
 • Địa chỉ: Sô´38, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại: 0262 3708222

Bưu điện Đại học tây nguyên

 • Mã bưu điện: 632090
 • Bưu cục: Bưu điện Đại học tây nguyên
 • Địa chỉ: Sô´554, Đường Lê Duẩn, Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại: 0262 3859566

Bưu điện Hòa Khánh

 • Mã bưu điện: 632210
 • Bưu cục: Bưu điện Hòa Khánh
 • Địa chỉ: Sô´356A, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại: 0262 3868530

Bưu điện Hòa Thắng

 • Mã bưu điện: 632120
 • Bưu cục: Bưu điện Hòa Thắng
 • Địa chỉ: Sô´04, Đường Nguyễn Thái Bình, Xã Hoà Thắng, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại: 0262 3862014

Bưu điện Hòa Thuận

 • Mã bưu điện: 631450
 • Bưu cục: Bưu điện Hòa Thuận
 • Địa chỉ: Sô´73 QL14, Thôn 5, Xã Hoà Thuận, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại: 0262 3863132

Bưu điện văn hóa xã Cư Ê Bua

 • Mã bưu điện: 631790
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cư Ê Bua
 • Địa chỉ: Buôn Đùng, Xã Cư E Bur, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại: 0262 3816640

Bưu điện văn hóa xã Tân Hòa

 • Mã bưu điện: 631380
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Hòa
 • Địa chỉ: Sô´128, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Tân Hoà, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại: 0262 3823000

Bưu điện văn hóa xã Khánh Xuân

 • Mã bưu điện: 632211
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Xuân
 • Địa chỉ: Đường Phan Huy Chú, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại: 0262 3827152

Bưu điện văn hóa xã Ea Tu

 • Mã bưu điện: 631420
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Tu
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã EaTu, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại: 863636

Bưu điện văn hóa xã Ea Kao

 • Mã bưu điện: 632260
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Kao
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã EaKao, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại: 0262 3880410

Bưu điện văn hóa xã Hòa Đông

 • Mã bưu điện: 632360
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Đông
 • Địa chỉ: Thôn 15, Xã Hoà Đông, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại: 0262 3820400

Bưu điện văn hóa xã Hòa Phú

 • Mã bưu điện: 632330
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Phú
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hoà Phú, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại: 0262 3686002

Bưu điện văn hóa xã VHX Hòa Khánh

 • Mã bưu điện: 632314
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã VHX Hòa Khánh
 • Địa chỉ: Thôn 19, Xã Hoà Khánh, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại: 0262 3867366

Bưu điện văn hóa xã Hòa Xuân

 • Mã bưu điện: 632390
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Xuân
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hoà Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại: 0262 3686445

Đại lý bưu điện Chung cư Hoàng Anh Gia Lai

 • Mã bưu điện: 631278
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Chung cư Hoàng Anh Gia Lai
 • Địa chỉ: Sô´34, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Tự An, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại: 0914179499

Đại lý bưu điện 30 Amajhao

 • Mã bưu điện: 632539
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện 30 Amajhao
 • Địa chỉ: Sô´30, Đường Ama Hiao, Phường Tân Lập, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại: 0944664778

Hòm thư Công cộng Trường THPT Phú Xuân

 • Mã bưu điện: 631615
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trường THPT Phú Xuân
 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Trường THPT Lê Qúy Đôn

 • Mã bưu điện: 631704
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trường THPT Lê Qúy Đôn
 • Địa chỉ: Đường Trần Nhật Duật, Phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Chi nhánh PHBC

 • Mã bưu điện: 630990
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Chi nhánh PHBC
 • Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Trường CĐSP Đăk Lăk

 • Mã bưu điện: 632097
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trường CĐSP Đăk Lăk
 • Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Trường Văn hóa 3

 • Mã bưu điện: 631408
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trường Văn hóa 3
 • Địa chỉ: Đường quốc lộ 26, Phường Tân Hoà, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Trường DTNT Nơ Trang Lơng

 • Mã bưu điện: 632255
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trường DTNT Nơ Trang Lơng
 • Địa chỉ: Hẻm 137, Đường Phan Huy Chú, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Trường THPT Lê Duẩn

 • Mã bưu điện: 632256
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trường THPT Lê Duẩn
 • Địa chỉ: Đường Phan Huy Chú, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Doanh trại quân đội

 • Mã bưu điện: 632183
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Doanh trại quân đội
 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Thái Bình, Xã Hoà Thắng, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng UBND xã Ea Tu

 • Mã bưu điện: 631439
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng UBND xã Ea Tu
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã EaTu, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Nhà cộng đồng Ea Kao

 • Mã bưu điện: 632279
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Nhà cộng đồng Ea Kao
 • Địa chỉ: Buôn ÊKao, Xã EaKao, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Trường DTNT Tây Nguyên

 • Mã bưu điện: 632597
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trường DTNT Tây Nguyên
 • Địa chỉ: Khối 4, Phường Thành Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Trường THPT Trần Phú

 • Mã bưu điện: 632351
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trường THPT Trần Phú
 • Địa chỉ: Buôn Mrê, Xã Hoà Phú, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Tiểu đoàn 303

 • Mã bưu điện: 632401
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Tiểu đoàn 303
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hoà Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BĐ TP Buôn Ma Thuột

 • Mã bưu điện: 631082
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐ TP Buôn Ma Thuột
 • Địa chỉ: Sô´01, Đường Nơ Trang Long, Phường Tân Tiến, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng Tỉnh Đắk Lắk

 • Mã bưu điện: 631849
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Tỉnh Đắk Lắk
 • Địa chỉ: Sô´286, Đường Phan Bội Châu, Phường Thống Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng Đắk Lắk

 • Mã bưu điện: 630900
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Đắk Lắk
 • Địa chỉ: Sô´8/2, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Điện thoại: 0262 3858470