Bưu điện văn hóa xã Cư Ê Bua

  • Mã bưu điện: 631790
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cư Ê Bua
  • Địa chỉ: Buôn Đùng, Xã Cư E Bur, Thành phố Buôn Ma Thuột
  • Điện thoại: 0262 3816640