Bưu điện Lak

  • Mã bưu điện: 637400
  • Bưu cục: Bưu điện Lak
  • Địa chỉ: Sô´199, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Liên Sơn, Huyện Lắk
  • Điện thoại: 0262 3586254