Bưu điện Vĩnh Long

  • Mã bưu điện: 890000
  • Bưu cục: Bưu điện Vĩnh Long
  • Địa chỉ: Sô´12C, Đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long
  • Điện thoại: 02703822550