VNPOST Vũng Liêm, Vĩnh Long

Chuyển phát nhanh bưu điện VNPOST Vũng Liêm, Vĩnh Long cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Vũng Liêm, Vĩnh Long. Bưu điện Vũng Liêm, Bưu điện Tân An Luông, Bưu điện Hiếu Phụng, Bưu điện văn hóa xã Trung Thành Tây, Bưu điện văn hóa xã Thanh Bình, Bưu điện văn hóa xã Quới Thiện, Bưu điện văn hóa xã Quới An, Bưu điện văn hóa xã Trung Hiệp, Bưu điện văn hóa xã Trung Chánh, Bưu điện văn hóa xã Tân Quới Trung, Bưu điện văn hóa xã Trung Thành Đông, Bưu điện văn hóa xã Trung Thành, Bưu điện văn hóa xã Trung Hiếu, Bưu điện văn hóa xã Hiếu Thuận, Bưu điện văn hóa xã Trung An, Bưu điện văn hóa xã Trung Ngãi, Bưu điện văn hóa xã Trung Nghĩa, Bưu điện văn hóa xã Hiếu Nhơn, Bưu điện văn hóa xã Hiếu Thành, Bưu điện văn hóa xã Hiếu Nghĩa, Bưu cục khai thác cấp 2 Vũng Liêm, Bưu cục văn phòng VP BĐH Vũng Liêm

Bưu điện Vũng Liêm

 • Mã bưu điện: 892900
 • Bưu cục: Bưu điện Vũng Liêm
 • Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm
 • Điện thoại: 02703870222

Bưu điện Tân An Luông

 • Mã bưu điện: 893060
 • Bưu cục: Bưu điện Tân An Luông
 • Địa chỉ: Ấp Tám, Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm
 • Điện thoại: 02703982666

Bưu điện Hiếu Phụng

 • Mã bưu điện: 892970
 • Bưu cục: Bưu điện Hiếu Phụng
 • Địa chỉ: Ấp Nhơn Ngãi, Xã Hiếu Phụng, Huyện Vũng Liêm
 • Điện thoại: 02703984333

Bưu điện văn hóa xã Trung Thành Tây

 • Mã bưu điện: 893140
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Thành Tây
 • Địa chỉ: Ấp Hòa Nghĩa, Xã Trung Thành Tây, Huyện Vũng Liêm
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Thanh Bình

 • Mã bưu điện: 893220
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Bình
 • Địa chỉ: Ấp Thái Bình, Xã Thanh Bình, Huyện Vũng Liêm
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Quới Thiện

 • Mã bưu điện: 893240
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quới Thiện
 • Địa chỉ: Ấp Phú Thới, Xã Qưới Thiện, Huyện Vũng Liêm
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Quới An

 • Mã bưu điện: 893180
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quới An
 • Địa chỉ: Ấp Vàm An, Xã Qưới An, Huyện Vũng Liêm
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Trung Hiệp

 • Mã bưu điện: 892930
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Hiệp
 • Địa chỉ: Ấp Mướp Sát, Xã Trung Hiệp, Huyện Vũng Liêm
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Trung Chánh

 • Mã bưu điện: 892950
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Chánh
 • Địa chỉ: Ấp Rạch Rô, Xã Trung Chánh, Huyện Vũng Liêm
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Tân Quới Trung

 • Mã bưu điện: 893200
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Quới Trung
 • Địa chỉ: Ấp Rạch Đôi, Xã Tân Qưới Trung, Huyện Vũng Liêm
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Trung Thành Đông

 • Mã bưu điện: 893130
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Thành Đông
 • Địa chỉ: Ấp Đại Hòa, Xã Trung Thành Đông, Huyện Vũng Liêm
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Trung Thành

 • Mã bưu điện: 893080
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Thành
 • Địa chỉ: Ấp Trung Trạch, Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Trung Hiếu

 • Mã bưu điện: 892910
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Hiếu
 • Địa chỉ: Ấp Bình Thành, Xã Trung Hiếu, Huyện Vũng Liêm
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Hiếu Thuận

 • Mã bưu điện: 892990
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hiếu Thuận
 • Địa chỉ: Ấp Phú Cường, Xã Hiếu Thuận, Huyện Vũng Liêm
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Trung An

 • Mã bưu điện: 893160
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung An
 • Địa chỉ: Ấp An Phước, Xã Trung An, Huyện Vũng Liêm
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Trung Ngãi

 • Mã bưu điện: 893100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Ngãi
 • Địa chỉ: Ấp Giồng Ké, Xã Trung Ngãi, Huyện Vũng Liêm
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Trung Nghĩa

 • Mã bưu điện: 893120
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Nghĩa
 • Địa chỉ: Ấp Phú Tiên, Xã Trung Nghĩa, Huyện Vũng Liêm
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Hiếu Nhơn

 • Mã bưu điện: 893000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hiếu Nhơn
 • Địa chỉ: Ấp Hiếu Minh B, Xã Hiếu Nhơn, Huyện Vũng Liêm
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Hiếu Thành

 • Mã bưu điện: 893020
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hiếu Thành
 • Địa chỉ: Ấp Hiếu Xân Tây, Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng Liêm
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Hiếu Nghĩa

 • Mã bưu điện: 893040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hiếu Nghĩa
 • Địa chỉ: Ấp Hiếu Văn, Xã Hiếu Nghĩa, Huyện Vũng Liêm
 • Điện thoại:

Bưu cục khai thác cấp 2 Vũng Liêm

 • Mã bưu điện: 892920
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Vũng Liêm
 • Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm
 • Điện thoại: 02703870222

Bưu cục văn phòng VP BĐH Vũng Liêm

 • Mã bưu điện: 892908
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Vũng Liêm
 • Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm
 • Điện thoại: 02703870222