Bưu điện văn phòng VP BĐH Cầu Kè

  • Mã bưu điện: 942111
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Cầu Kè
  • Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè
  • Điện thoại: