Bưu điện văn hóa xã Lương Hòa A

  • Mã bưu điện: 942860
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Hòa A
  • Địa chỉ: Ấp Ô Bắp, Xã Lương Hòa A, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 0294.3896300