Bưu điện văn hóa xã Châu Điền

  • Mã bưu điện: 942120
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Châu Điền
  • Địa chỉ: Ấp Ô Tưng A, Xã Châu Điền, Huyện Cầu Kè
  • Điện thoại: