Bưu điện Tiểu Cần

  • Mã bưu điện: 942300
  • Bưu cục: Bưu điện Tiểu Cần
  • Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần
  • Điện thoại: 0294.3822948