Bưu điện Trà Vinh

  • Mã bưu điện: 940000
  • Bưu cục: Bưu điện Trà Vinh
  • Địa chỉ: Sô´70A, Đường Hùng Vương, Phường Số 4, Thành phố Trà Vinh
  • Điện thoại: 0294.3855186