Trà Vinh

Bưu điện văn phòng VP BĐH Cầu Ngang

Mã bưu điện: 943765 Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Cầu Ngang Địa chỉ: Khóm Minh Thuận B, Thị Trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang Điện thoại: …

Bưu điện văn hóa xã Long Vĩnh

Mã bưu điện: 944020 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Vĩnh Địa chỉ: Ấp Kinh Đào, Xã Long Vĩnh, Huyện Duyên Hải Điện thoại: 0294.3830100

Bưu điện văn hóa xã Đôn Châu

Mã bưu điện: 944080 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đôn Châu Địa chỉ: Ấp La Bang Chợ, Xã Đôn Châu, Huyện Duyên Hải Điện thoại: 02943776333