Bưu điện văn phòng VP BĐH Cầu Ngang

  • Mã bưu điện: 943765
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Cầu Ngang
  • Địa chỉ: Khóm Minh Thuận B, Thị Trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang
  • Điện thoại: 02943825444