Bưu điện văn hóa xã Nhị Trường

  • Mã bưu điện: 943640
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhị Trường
  • Địa chỉ: Ấp Nô Lựa, Xã Nhị Trường , Huyện Cầu Ngang
  • Điện thoại: