Bưu điện khai thác cấp 2 KT Duyên Hải

  • Mã bưu điện: 943980
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Duyên Hải
  • Địa chỉ: Khu Tổ 3, Thị Trấn Duyên Hải, Huyện Duyên Hải
  • Điện thoại: 02943832444