Bưu điện văn phòng VP BĐTP

  • Mã bưu điện: 941134
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTP
  • Địa chỉ: Sô´70A, Đường Hùng Vương, Phường Số 4, Thành phố Trà Vinh
  • Điện thoại: