Bưu điện văn hóa xã Tập Ngãi

  • Mã bưu điện: 942330
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tập Ngãi
  • Địa chỉ: Ấp Lê Văn Quới, Xã Tập Ngãi, Huyện Tiểu Cần
  • Điện thoại: 0294.3618100