Bưu điện văn hóa xã Phương Thạnh

  • Mã bưu điện: 941950
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phương Thạnh
  • Địa chỉ: Ấp Đầu Giồng, Xã Phương Thạnh, Huyện Càng Long
  • Điện thoại: 0294.3880100