Bưu điện khai thác cấp 2 KT Cầu Kè

  • Mã bưu điện: 942110
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Cầu Kè
  • Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè
  • Điện thoại: 0294.3834444