Bưu điện Cầu Ngang

  • Mã bưu điện: 943500
  • Bưu cục: Bưu điện Cầu Ngang
  • Địa chỉ: Khóm Minh Thuận B, Thị Trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang
  • Điện thoại: 0294.3825444