Danh sách bưu cục bưu điện EMS VNPOST Càng Long

Danh sách 16 địa chỉ Bưu điện ở Càng Long, Trà Vinh: Bưu điện Càng Long, Bưu điện văn hóa xã Đại Phước, Bưu điện văn hóa xã Nhị Long, Bưu điện văn hóa xã Đức Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Cẩm, Bưu điện văn hóa xã Bình Phú, Bưu điện văn hóa xã An Trường A, Bưu điện văn hóa xã An Trường, Bưu điện văn hóa xã Phương Thạnh, Bưu điện văn hóa xã Tân Bình, Bưu điện văn hóa xã Huyền Hội, Bưu điện văn hóa xã Tân An, Bưu điện văn hóa xã Nhị Long Phú, Bưu điện văn hóa xã Đại Phúc, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Càng Long, Bưu cục văn phòng VP BĐH Càng Long

Bưu điện Càng Long

 • Mã bưu điện: 941700
 • Bưu cục: Bưu điện Càng Long
 • Địa chỉ: Cụm Khóm 4, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long
 • Điện thoại: 0294.3882200

Bưu điện văn hóa xã Đại Phước

 • Mã bưu điện: 941770
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Phước
 • Địa chỉ: Ấp Long Hòa, Xã Đại Phước, Huyện Càng Long
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Nhị Long

 • Mã bưu điện: 941750
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhị Long
 • Địa chỉ: Ấp Đon, Xã Nhị Long, Huyện Càng Long
 • Điện thoại: 0294.3881100

Bưu điện văn hóa xã Đức Mỹ

 • Mã bưu điện: 941791
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đức Mỹ
 • Địa chỉ: Ấp Mỹ Hiệp, Xã Đức Mỹ, Huyện Càng Long
 • Điện thoại: 0294.3889200

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Cẩm

 • Mã bưu điện: 941810
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Cẩm
 • Địa chỉ: Ấp Số 4, Xã Mỹ Cẩm, Huyện Càng Long
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Bình Phú

 • Mã bưu điện: 941930
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Phú
 • Địa chỉ: Ấp Nguyệt Lãng B, Xã Bình Phú, Huyện Càng Long
 • Điện thoại: 0294.3888504

Bưu điện văn hóa xã An Trường A

 • Mã bưu điện: 941830
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Trường A
 • Địa chỉ: Ấp 9 B, Xã An Trường A, Huyện Càng Long
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã An Trường

 • Mã bưu điện: 941850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Trường
 • Địa chỉ: Ấp 7 A, Xã An Trường , Huyện Càng Long
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Phương Thạnh

 • Mã bưu điện: 941950
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phương Thạnh
 • Địa chỉ: Ấp Đầu Giồng, Xã Phương Thạnh, Huyện Càng Long
 • Điện thoại: 0294.3880100

Bưu điện văn hóa xã Tân Bình

 • Mã bưu điện: 941870
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Bình
 • Địa chỉ: Ấp Trà Ốp B, Xã Tân Bình, Huyện Càng Long
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Huyền Hội

 • Mã bưu điện: 941910
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Huyền Hội
 • Địa chỉ: Ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Tân An

 • Mã bưu điện: 941890
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân An
 • Địa chỉ: Ấp Tân An Chợ, Xã Tân An, Huyện Càng Long
 • Điện thoại: 0294.3886100

Bưu điện văn hóa xã Nhị Long Phú

 • Mã bưu điện: 941970
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhị Long Phú
 • Địa chỉ: Ấp Hiệp Phú, Xã Nhị Long Phú, Huyện Càng Long
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Đại Phúc

 • Mã bưu điện: 941990
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Phúc
 • Địa chỉ: Ấp Tân Định, Xã Đại Phúc, Huyện Càng Long
 • Điện thoại:

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Càng Long

 • Mã bưu điện: 941740
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Càng Long
 • Địa chỉ: Cụm Khóm 4, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long
 • Điện thoại: 0294.3882200

Bưu cục văn phòng VP BĐH Càng Long

 • Mã bưu điện: 941734
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Càng Long
 • Địa chỉ: Cụm Khóm 4, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long
 • Điện thoại: