Bưu điện văn hóa xã Phước Hảo

  • Mã bưu điện: 942650
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Hảo
  • Địa chỉ: Ấp Đại Thôn, Xã Phước Hảo, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 0294.3890200