Bưu điện văn hóa xã Nhị Long Phú

  • Mã bưu điện: 941970
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhị Long Phú
  • Địa chỉ: Ấp Hiệp Phú, Xã Nhị Long Phú, Huyện Càng Long
  • Điện thoại: