Bưu điện văn phòng BCVP -Thanh Thủy

  • Mã bưu điện: 294511
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BCVP -Thanh Thủy
  • Địa chỉ: Khu 9 Phố La Phù, Thị trấn Thanh Thủỳ, Huyện Thanh Thuỷ
  • Điện thoại: 02103877101