Bưu điện văn phòng BCVP – Cẩm Khê

  • Mã bưu điện: 297021
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BCVP – Cẩm Khê
  • Địa chỉ: Khu 9, Thị Trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê
  • Điện thoại: 02103889110