Bưu điện văn hóa xã Yên Tập

  • Mã bưu điện: 297070
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Tập
  • Địa chỉ: Thôn Trung Thuận, Xã Yên Tập, Huyện Cẩm Khê
  • Điện thoại: 637142