Bưu điện Cổ Tiết

  • Mã bưu điện: 294120
  • Bưu cục: Bưu điện Cổ Tiết
  • Địa chỉ: Khu 7, Thị Trấn Hưng Hoá, Huyện Tam Nông
  • Điện thoại: 02103796526