Bưu điện văn hóa xã Yên Nội

  • Mã bưu điện: 295800
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Nội
  • Địa chỉ: Khu 3, Xã Yên Nội, Huyện Thanh Ba
  • Điện thoại: 884491