Bưu điện văn hóa xã Yên Kiện

  • Mã bưu điện: 295040
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Kiện
  • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Yên Kiện, Huyện Đoan Hùng
  • Điện thoại: 880545