Bưu điện văn hóa xã Hương Xạ

  • Mã bưu điện: 296505
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Xạ
  • Địa chỉ: Khu 13, Xã Hương Xạ, Huyện Hạ Hoà
  • Điện thoại: