Bưu điện văn hóa xã Tình Cương

  • Mã bưu điện: 297190
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tình Cương
  • Địa chỉ: Thôn Xóm Chùa, Xã Tình Cương, Huyện Cẩm Khê
  • Điện thoại: 637009