Bưu điện văn hóa xã Xuân Trạch

  • Mã bưu điện: 511770
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Trạch
  • Địa chỉ: Thôn 6 Vĩnh Thủy, Xã Xuân Trạch, Huyện Bố Trạch
  • Điện thoại: 0915311567