Bưu điện văn hóa xã Xuân Lũng

  • Mã bưu điện: 293010
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Lũng
  • Địa chỉ: Khu 7, Xã Xuân Lũng, Huyện Lâm Thao
  • Điện thoại: 825700