Bưu điện văn hóa xã Quân Khê

  • Mã bưu điện: 296710
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quân Khê
  • Địa chỉ: Khu 2, Xã Quân Khê, Huyện Hạ Hoà
  • Điện thoại: 883794