Bưu điện văn hóa xã Xuân Canh

  • Mã bưu điện: 136901
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Canh
  • Địa chỉ: Thôn Lực Canh, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh
  • Điện thoại: 0949924228