Bưu điện văn hóa xã Vũ Trung

  • Mã bưu điện: 415880
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vũ Trung
  • Địa chỉ: Thôn 5b, Xã Vũ Trung, Huyện Kiến Xương
  • Điện thoại: 0916119889