Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Tú

  • Mã bưu điện: 521890
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Tú
  • Địa chỉ: Thôn Hà Kè, Xã Vĩnh Tú, Huyện Vĩnh Linh
  • Điện thoại: 02333820165