Quảng Trị

Bưu điện văn hóa xã Hải thọ

Mã bưu điện: 523969 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải thọ Địa chỉ: Thôn Diên Sanh, Xã Hải Thọ, Huyện Hải Lăng Điện thoại: 673755

Bưu điện văn hóa xã Hải Trường

Mã bưu điện: 523970 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Trường Địa chỉ: Thôn Trung Trường, Xã Hải Trường, Huyện Hải Lăng Điện thoại: 876400

Bưu điện văn hóa xã Hải Lâm

Mã bưu điện: 523950 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Lâm Địa chỉ: Thôn Xuân Lâm, Xã Hải Lâm, Huyện Hải Lăng Điện thoại: 02333873585

Bưu điện văn hóa xã Hải Chánh

Mã bưu điện: 524011 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Chánh Địa chỉ: Thôn Câu Nhi, Xã Hải Chánh, Huyện Hải Lăng Điện thoại: 02333876606

Bưu điện văn hóa xã Hải Thượng

Mã bưu điện: 523910 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Thượng Địa chỉ: Thôn An Thái, Xã Hải Thượng, Huyện Hải Lăng Điện thoại: 873097

Bưu điện văn hóa xã Hải Quy

Mã bưu điện: 523920 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Quy Địa chỉ: Thôn Quy Thiện, Xã Hải Quy, Huyện Hải Lăng Điện thoại: 862686

Bưu điện văn hóa xã Hải Dương

Mã bưu điện: 523830 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Dương Địa chỉ: Thôn Diên Khánh, Xã Hải Dương, Huyện Hải Lăng Điện thoại: 02333860337