Category: Quảng Trị

Bưu điện văn hóa xã Hải thọ

Mã bưu điện: 523969 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải thọ Địa chỉ: Thôn Diên Sanh, Xã Hải Thọ, Huyện Hải Lăng Điện thoại: 673755

Bưu điện văn hóa xã Hải Trường

Mã bưu điện: 523970 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Trường Địa chỉ: Thôn Trung Trường, Xã Hải Trường, Huyện Hải Lăng Điện thoại: 876400

Bưu điện văn hóa xã Hải Lâm

Mã bưu điện: 523950 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Lâm Địa chỉ: Thôn Xuân Lâm, Xã Hải Lâm, Huyện Hải Lăng Điện thoại: 02333873585

Bưu điện văn hóa xã Hải Chánh

Mã bưu điện: 524011 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Chánh Địa chỉ: Thôn Câu Nhi, Xã Hải Chánh, Huyện Hải Lăng Điện thoại: 02333876606

Bưu điện khai thác cấp 2 KT Hải Lăng

Mã bưu điện: 523980 Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Hải Lăng Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 1a, Thị Trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng Điện …

Bưu điện văn hóa xã Hải Thiện

Mã bưu điện: 523850 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Thiện Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hải Thiện, Huyện Hải Lăng Điện thoại: 873586

Bưu điện văn hóa xã Hải Dương

Mã bưu điện: 523830 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Dương Địa chỉ: Thôn Diên Khánh, Xã Hải Dương, Huyện Hải Lăng Điện thoại: 02333860337

Bưu điện văn hóa xã Hải Vĩnh

Mã bưu điện: 523880 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Vĩnh Địa chỉ: Thôn Thị Ông, Xã Hải Vĩnh, Huyện Hải Lăng Điện thoại: 875270

Bưu điện văn hóa xã Hải Khê

Mã bưu điện: 523840 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Khê Địa chỉ: Thôn Trung An, Xã Hải Khê, Huyện Hải Lăng Điện thoại: 02333860353