Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Nam

  • Mã bưu điện: 521830
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Nam
  • Địa chỉ: Thôn Nam Cường, Xã Vĩnh Nam, Huyện Vĩnh Linh
  • Điện thoại: 02333620131