Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Giang

  • Mã bưu điện: 522070
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Giang
  • Địa chỉ: Thôn Tân Mỹ, Xã Vĩnh Giang, Huyện Vĩnh Linh
  • Điện thoại: 02333823281