Bưu điện Quảng Trị

  • Mã bưu điện: 520900
  • Bưu cục: Bưu điện Quảng Trị
  • Địa chỉ: Sô´22, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Đông Hà
  • Điện thoại: 02333855322