Bưu điện văn hóa xã Gio Thành

  • Mã bưu điện: 521640
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gio Thành
  • Địa chỉ: Thôn Nhĩ Hạ, Xã Gio Thành, Huyện Gio Linh
  • Điện thoại: 02333825067