Bưu điện văn hóa xã Gio Hòa

  • Mã bưu điện: 521550
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gio Hòa
  • Địa chỉ: Thôn Trí Hòa, Xã Gio Hoà, Huyện Gio Linh
  • Điện thoại: 02333883335