Bưu điện văn hóa xã Hải Thái

  • Mã bưu điện: 521570
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Thái
  • Địa chỉ: Thôn Trung An, Xã Hải Thái, Huyện Gio Linh
  • Điện thoại: 02333883434