Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Lâm

  • Mã bưu điện: 522000
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Lâm
  • Địa chỉ: Thôn Tiên Mỹ, Xã Vĩnh Lâm, Huyện Vĩnh Linh
  • Điện thoại: 02333888201