Bưu điện Chợ Kên

  • Mã bưu điện: 521500
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Kên
  • Địa chỉ: Thôn Võ Xá, Xã Trung Sơn, Huyện Gio Linh
  • Điện thoại: 02333880101