Bưu điện văn hóa xã Đông Lễ

  • Mã bưu điện: 521111
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Lễ
  • Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà
  • Điện thoại: 02333550101