Bưu điện KHL Gio Linh

  • Mã bưu điện: 521411
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Gio Linh
  • Địa chỉ: Khu Phố 6, Thị Trấn Gio Linh, Huyện Gio Linh
  • Điện thoại: 02333825444