Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Ninh

  • Mã bưu điện: 513630
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Ninh
  • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Tuy, Xã Vĩnh Ninh, Huyện Quảng Ninh
  • Điện thoại: 0915437426