Bưu điện văn hóa xã Việt Thống

  • Mã bưu điện: 222900
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Việt Thống
  • Địa chỉ: Thôn Thống Thượng, Xã Việt Thống, Huyện Quế Võ
  • Điện thoại: 02223864523